Lidé

V zájmu zvyšování vědomí o důležitosti etických principů a zvýšení úrovně služeb v oblasti vzdělávání jsme se ve Spolupráci rozhodli zavést Etický kodex.

Každý lektor, konzultant a spolupracovník Spolupráce s.r.o. je při výkonu své činnosti povinný dodržovat ustanovení Etického kodexu a pravidla obecně etického profesionálního chování vůči klientům Spolupráce (objednatelům vzdělávacích programů i přímým účastníkům vzdělávacích akcí).

Etický kodex si můžete stáhnout zde.

Interim manager je specialistou v dané oblasti a je nasazován do společnosti s konkrétním a časově vymezeným cílem. Typickým cílem interim manažera je například dosažení určité úrovně prodejů, zavedení efektivních HR procesů nebo zajištění hladkého chodu společnosti v době krize.

PhDr. NAĎA BŘEZINA

jednatelka společnosti, kouč

Již 20 let spolupracuje s významnými národními i nadnárodními společnostmi v České republice.

Zjistit více

PhDr. NAĎA BŘEZINA

jednatelka společnosti, kouč

Již 20 let spolupracuje s významnými národními i nadnárodními společnostmi v České republice.

V letech 1983 - 1987 vystudovala psychologii a v letech 1988 - 1991 absolvovala postgraduální studium aplikované psychologie na FFUK Praha. Absolvovala Evropský výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném na klienta (1990-1993), garantováno Person Centered Approach Institute, Lugano. Training Facilitation Supervision, (1994-1997). V roce 2006 získala akreditaci od mezinárodní komise Akreditovaný kouč supervizor pod číslem 061106/03. V roce 2007 absolvovala výcvik Mentoring and supervising in coaching. V roce 2013 absolvovala základní výcvik v NLP u společnosti Metacoaching

V letech 1987 - 1993 působila jako civilní psycholog pro leteckou dopravu v Československých aeroliniích. Od roku 1993 pracuje jako nezávislá odborná konzultantka pro rozvoj organizací s důrazem na personální řízení a strategický rozvoj managementu. Od roku 1996 se věnuje psychologickému koučování. V současné době se specializuje na individuální i skupinové koučování, design firemních vzdělávacích a hodnotících systémů. Od roku 2000 je jednatelkou společnosti SPOLUPRÁCE, s.r.o.

V letech 2004 - 2008 byla předsedkyní České asociace koučů,v současné době vykonává již druhé volební období funkci předsedkyně Stavovské Rady ČAKO a od roku 2011 zastupuje ČAKO na meziasociační platforme EPPOK. Je členkou PCA Institutu Praha a IODA - International Organization for Development of Companies.

Jako kouč pracuje způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními kameny jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snaží využít veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vychází z myšlenky, že každý ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče pak je pouze pomoci koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet.

Je akreditovaným konzultantem a interpretátorem HD a je certifikována v úrovni Facilitátor pro metodu Sociomapování.

PhDr. NAĎA BŘEZINA

Napište nám

Odeslat

 
PhDr. NAĎA BŘEZINA

ING. MICHAL ONDRÁČEK

Odborný konzultant, kouč, lektor

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÝ:

Původním vzděláním jsem technik, který se přes obchod, řízení obchodu a personální management dostal k rozvoji jednotlivců a týmů, kterému se věnuji přes 20 let.
Moje specializace je koučink jednotlivců a týmů, HR poradenství a vzdělávání manažerů.
Jsem certifikovaným facilitátorem programů Inner Game a rovněž se zabývám vzděláváním koučů.

Zjistit více

ING. MICHAL ONDRÁČEK

Odborný konzultant, kouč, lektor

Jaký jsem kouč?

Můj přístup vychází z definice Timothy Gallweye, autora metodiky Inner Game a spoluzakladatele moderního koučinku.
V = P – i. Výkon rovná se potenciál mínus interference (rušivé vlivy/bariéry). Co se dá dělat, pokud není výkon dostatečný? Tradiční metody říkají: „Je třeba zvýšit potenciál (P), dodejme know-how, dovednosti a pracujme na pozitivních postojích.“ Tento přístup bohužel často vede k tomu, že se lidé ve firmách cítí přeškoleni a přitom nejsou úspěšnější. Nové poznatky většinou plně nevyužívají. Kouč naproti tomu říká: „Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Jediné, co musíme, je snížit bariéry, které nám brání využít naplno naše know-how, zkušenosti a vnitřní moudrost.

Na rozdíl od práce v roli trenéra, či konzultanta, kdy mohu nabízet klientům ověřené postupy, v roli kouče lidem neradím, jak mají věci dělat, ale dobře volenými otázkami ke zvýšení uvědomění, podporou sebedůvěry a posilováním odvahy k volbě a převzetí odpovědnosti je vedu k tomu, aby si sami našli to nejlepší řešení pro ně a vzali svůj život do svých rukou.

Ve srovnání s jinými kouči, díky mé specializaci v oblasti Inner Game, pracuji více s konkrétní zkušeností klienta, kterého často žádám o co nejpřesnější pozorování situace, svého jednání i jednání druhých v návaznosti na oblast žádané změny. Mám praxí ověřeno, že přesné, nehodnotící pozorování umožní klientům obnovit/zvýšit jejich schopnost přirozeného (a často nevědomého) učení se a tím dosahovat spontánní změny kýženým směrem. Často mi klienti následně sdělují, že se cíle změny podařilo „jaksi samo od sebe“ dosáhnout J. Je také obvyklé, že takový koučovací projekt je mnohem kratší, než bylo zpočátku plánováno a můžeme se tak buď věnovat jiným tématům, nebo dalším klientům v rámci společnosti.

V případě, že pracuji s týmem je můj přístup a metodika v podstatě stejná, jen pro větší skupiny (nad 10 osob) spolupracuji ještě s kolegou. Principy a nástroje Inner Game jsou vysoce účinné obzvláště v situacích, kdy tým kromě svého úkolu řeší ještě interní problémy s efektivitou spolupráce.

Jaký jsem člověk?

Věřím, že dokáži vyvažovat racionální pohled na věc, orientaci na výsledky a výkonnost s empatií a intuicí. Z pohledu týmových rolí dle Dr.M.Belbina mám silné role: vyhledávač zdrojů, inovátor a koordinátor. Jako původním vzděláním technik mám rád systém, účelnost a smysl, takže občas trochu sucharJ.

Jsem ženatý, mám tři syny a žiji v Brně. Jsem blázen do lehkých a bezmotorových letadel a létání, rád hraju rekreačně golf a jezdím na motorce (chopperu).

ING. MICHAL ONDRÁČEK

Napište nám

Odeslat

 
ING. MICHAL ONDRÁČEK

Daniel Galandr

kouč / konzultant
Vystudoval jsem Ekonomickou fakultu Technické Univerzity v Liberci se zaměřením na Podnikovou ekonomiku a Management. Vzdělání jsem si následně doplnil o manažerské programy pro řízení lidských zdrojů na Graduate School of Business, Columbia University a University of Florida v letech 2012 resp. 2016. 

Zjistit více

Daniel Galandr

kouč / konzultant
Specializace/v čem jsem užitečný:
Vystudoval jsem Ekonomickou fakultu Technické Univerzity v Liberci se zaměřením na Podnikovou ekonomiku a Management. Vzdělání jsem si následně doplnil o manažerské programy pro řízení lidských zdrojů na Graduate School of Business, Columbia University a University of Florida v letech 2012 resp. 2016.

Mojí celoživotní specializací je obchod a marketing v kombinaci s řízením lidských zdrojů a rozvojem týmu a jednotlivců. Více než 18 let jsem působil na zprvu obchodních a následně především manažerských výkonných pozicích v několika, jak ryze českých, tak i mezinárodních společnostech. Na začátku kariéry jsem měl možnost pracovat po boku výrazných osobností českého soukromého podnikání v České republice, abych pak následně 12 let čerpal zkušenosti v oblasti řízení mezinárodních korporací na lokální, CEEMEA i EMEA úrovni. Jako manažer jsem vždy stavěl na koučovacím přístupu a víře v potenciál jednotlivců a týmů. Tento přístup mě dovedl až rozhodnutí věnovat se koučování a rozvoji na sto procent. Jako kouč a zároveň aktivní sportovec zcela věřím ve schopnost člověka objevovat a využívat svůj potenciál k překonání zdánlivě nepřekonatelných překážek na cestě za svým cílem či snem.

Co ne všichni vědí:
Mojí celoživotní láskou je sport, zvláště pak od roku 2015 triatlon, ve kterém dosáhl na titul amatérského mistra republiky v dlouhém triatlonu a nominace na Mistrovství světa v Ironmanu na Havaji v roce 2020.
Daniel Galandr

Napište nám

Odeslat

 
Daniel Galandr

Mgr. PETR RŮŽIČKA

kouč

SPECIALIZACE/ V ČEM JSEM UŽITEČNÝ: 

Jsem akreditovaný kouč, trenér a konzultant, klinický psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut, supervizor, herec a hudební skladatel.

Zjistit více

Mgr. PETR RŮŽIČKA

kouč

SPECIALIZACE/ V ČEM JSEM UŽITEČNÝ: 

Jsem akreditovaný kouč, trenér a konzultant, klinický psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut, supervizor, herec a hudební skladatel.

VZDĚLÁNÍ: 

Absolvoval jsem psychologii na FF UK Praha, tamtéž 6 semestrů Estetiky a divadelní vědy a Státní konzervatoř v Praze. Koučování a manažerskému vzdělávání se věnuji od roku 1999, kdy jsem v rámci interního vzdělávání zaměstnanců absolvoval výcvik systemického koučování (EXTIMA s.r.o.). Absolvoval jsem systematické výcviky: Person Centred Approach (782 hodin, INOP), Gestalt (770 hodin, Multi-Di-Mens Belgie a Norsk Gestaltinstitutt), Systemický přístup (500 hodin, PPI Liberec), systemické koučování (100 hodin, Extima s.r.o.), supervize (381 hodin).

ZKUŠENOSTI:
V koučování zúročuji dlouhodobé zkušenosti z terapeutické praxe, pedagogického působení (FF UK 1992-96 a 1. LF UK Praha 1992-98) i osmileté manažerské praxe. Jsem členem České asociace koučů, České psychoterapeutické společnosti, Společnosti pro návykové nemoci, Společnosti pro rodinnou terapii a Asociace klinických psychologů. Krédem mé práce je respekt k svébytnosti a k potřebám koučovaného, z čehož vyplývá důraz na důslednou nedirektivitu a facilitování manažerova procesu hledání vlastního nejvhodnějšího řešení. Zvláštní pozornost věnuji otevírání nových možností, pohledů a přístupů ústících do inovací v řízení lidí, procesů i cílů.

Mgr. PETR RŮŽIČKA

Napište nám

Odeslat

 
Mgr. PETR RŮŽIČKA

SHEILA HAUGH

lektorka, kouč

SPECIALIZACE/ V ČEM JSEM UŽITEČNÁ:

Působím jako seniorní konzultant a kouč. Facilituji tréninky a workshopy v oblasti manažerských dovedností a leadershipu a používám přístup "real life". K tomuto přístupu patří real life coaching a koučink kritických fází pro manažery - jednotlivce a také pro odborné i manažerské týmy.

Zjistit více

SHEILA HAUGH

lektorka, kouč

SPECIALIZACE/ V ČEM JSEM UŽITEČNÁ:

Působím jako seniorní konzultant a kouč. Facilituji tréninky a workshopy v oblasti manažerských dovedností a leadershipu a používám přístup "real life". K tomuto přístupu patří real life coaching a koučink kritických fází pro manažery - jednotlivce a také pro odborné i manažerské týmy.

ZKUŠENOSTI:  

Po mnoho let jsem provozovala také vlastní tréninkovou a konzultační praxi v Londýně, kde jsem dosáhla pátého stupně akreditace v koučinku a mentorinku na Institute of Leadership and Management. Donedávna jsem působila jako senior lektor na Leeds Metropolitan University, kde jsem nadále členem sdružení lektorů. Po mnoho let jsem vedla magisterské univerzitní programy a v současnosti učí na vysokoškolské úrovni v Metanoia Institute v Londýně, kde jsem působila jako vedoucí PCA katedry. Jsem akreditovaná u British Association for Counselling and Psychotherapy, a akreditovaná jako psychoterapeut u United Kingdom Council for Psychotherapy. Jsem členem World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counselling a byla jsem předsedkyní the British Association for the Person-Centred Approach. V Praze a Londýně provozuji také soukromou praxi, kde pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka.

CO NE VŠICHNI VĚDÍ:  

Absolvuji intenzivní kurz češtiny a zjišťuji, že je náročný a zároveň vzrušující.


SHEILA HAUGH

Napište nám

Odeslat

 
SHEILA HAUGH
1 2 

Odeslat emailem

Odeslat