Hoganova profesní diagnostika

Hoganova profesní psychodiagnostika je soubor 3 testů, které měří různé atributy osobnosti. Je vhodný jak pro firmy – např. při hledání nových zaměstnanců, tak pro jednotlivce – třeba pokud si nejste jisti, kudy se v profesní kariéře vydat.

Metoda profesní diagnostiky

Hledáte metodu, která by dokázala objektivně předvídat profesní úspěch zaměstnance na dané pozici? Diagnostiku, která by posloužila ke změření potenciálu Vašich zaměstnanců a od které by se dalo odpíchnout na cestě za dalším rozvojem? Nebo hledáte metodu, která by Vám dokázala říci, který kandidát se hodí na danou pozici nejlépe? Hoganova profesní psychodiagnostika je jednou z nejvalidnějších a nejspolehlivějších psychodiagnostických metod pro nalezení odpovědí právě na takové otázky.

Jak to funguje?

Samostatná diagnostika se skládá ze 3 testů:

  • Hoganův osobnostní dotazník (HPI) předpovídá úspěch v profesním životě. Měří vlastnosti osobnosti na 7 škálách – stabilita, sebeprosazování, sociabilita, kooperativnost, učenlivost , systematičnost a zvídavost.
  • Hoganův rozvojový test (HDS) odhaluje „temnou stránku“ osobnosti a nežádoucí vzorce chování, které se mohou projevit ve stresových a náročných situacích. Výsledky z HDS slouží jako podklad pro koučování a individuální rozvoj.
  • Inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI) odhaluje vnitřní hodnoty, preference a hodnoty. Pomocí této části zjistíme, jaké pracovní prostředí Vaše zaměstnance bude nejvíce uspokojovat a motivovat.

Celá diagnostika probíhá online a jeho vyplnění trvá okolo 1 hodiny. Po vyplnění testů následuje jejich interpretace jedním z našich odborníků. Interpretace trvá také 1 hodinu a probíhá v našich prostorách.

CENA

Diagnostika: od 1600,- Kč (+DPH)
1 hodina interpretace (volitelné): 2500,- Kč (+DPH)

Máte zájem o Hoganův test?

Napište nám!

Galerie

Video

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat