Sociomapy

Hledáte moderní metodu pro rozvoj Vašeho týmu? Máte pocit, že by Váš tým mohl fungovat efektivněji, ale nedokážete určit, proč tomu tak není? Chcete vědět, jaké vztahy panují mezi jednotlivými členy týmu? Jak dobře spolu komunikují? Na tyto a podobné otázky se dá odpovědět právě pomocí metody Sociomapování.

Jak to funguje?

Sociomapy jsou unikátním způsobem zobrazení dat. Vypadají jako mapy s vrstevnicemi. Body na sociomapě vyjadřují jednotlivé členy týmu. Jejich výška ukazuje sílu zkoumané charakteristiky (např. kvalita komunikace) a vzdálenost mezi body vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Je to vizuální a intuitivní způsob, jak rychle a jednoduše ukázat, jak to v týmu vlastně je.

Výstup ze sociomap Vám umožní podniknout kroky k tomu, aby tým pracoval efektivněji.

Sociomapy dělíme na:

  • přímé Sociomapy® zobrazující vztahy mezi členy týmu na základě pozorovatelných vztahů (např. míra komunikace, znalost náplně práce, přínos ke společným cílům)
  • nepřímé Sociomapy® vycházející například z míry podobnosti psychologického profilu členů týmu.


Sociomapování je vhodnou metodou pro zjištění aktuální situace v týmu. Pomocí sociomapování  můžete také:

  • Zjistit, jak funguje tým po částečné (nebo celkové) personální obměně.
  • Seznámit nového manažera s fungováním týmu.
  • Zjistit, jak v týmu funguje komunikace, udělování zpětné vazby, rozhodování apod. a na základě sociomapové analýzy podniknout kroky ke zlepšení.
  • Získat celkový přehled o fungování týmu.

Jak to probíhá?

Členové týmu nejdříve vyplní vybrané testy – nejčastěji to bývá Hoganova profesní diagnostika, 360° Zpětná vazba nebo Dotazník analýzy komunikace a spolupráce. Data z dotazníků slouží jako podklad pro tvorbu sociomap. Testy a dotazníky jsou dostupné online 5 až 10 pracovních dní, takže si každý najde dostatek času k jejich vyplnění.

Výstupem sociomapovací analýzy jsou interaktivné sociomapy, se kterými se dále pracuje na týmovém workshopu metodou koučování týmu

Co získám?

Získáte podrobnou zprávu o týmové situaci s doporučeními pro další rozvoj. Dále obdrží každý člen týmu individuální zpětnou vazbu spojenou se školením, jak správně udělovat zpětnou vazbu. A nakonec je součástí sociomapování také rozvojový týmový workshop, na kterém se vytvoří plán rozvoje celého týmu.

Cena

Sociomapování má mnoho parametrů, které jsou nastavitelné dle vašich konkrétních potřeb (počet účastníků, typ sociomapy, ...). Z tohoto důvodu nelze cenu stanovit dopředu a je nutná bližší specifikace zadání.

Máte-li dotaz ohledně ceny, kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem, nebo pomocí okénka "Napište nám".

Máte zájem?

Napište nám!

Galerie

Video

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat