ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP

Zážitkový workshop je forma prezenčního vzdělávání, kde se účastníci setkají s erudovaným lektorem. Lektor má připravený program, kterým účastníky prostřednictvím různých technik (zpětná vazba, hraní rolí, modelové situace aj.) provází. Workshop je vždy zaměřený na určité téma a klade důraz na osobní prožitek účastníků.

Musíme ovšem upozornit, že workshopy nejsou vhodné pro úplné začátečníky v dané oblasti. Je určen pro prohlubování znalostí a další vzdělávání a předpokládá, že máte určitý teoretický základ na dané téma.

Zážitkový workshop klade důraz na prožitky účastníků a na princip „learning-by-doing“. Zažité zkušenosti a dovednosti se uplatňují nejlépe. Proto se zde hrají nejrůznější hry, účastníci si zkouší udělovat zpětnou vazbu. Například na workshopu na téma „obchodní dovednosti“ se účastníci mohou snažit prodat nějaký fiktivní předmět, na téma „komunikace“ musí ostatním předat nějakou informaci, ale nemohou přitom použít určitá slova.

Produkty

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat