DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Dlouhodobé vzdělávací programy trvají zpravidla 1-2 roky a zaměřují se na určitý typ pracovníků, např. talenty, obchodní manažery apod. Můžeme je rozdělit na několik fází:

1. Plánování

Zde společně stanovíme cíle (průběžné i koncové), kterých by účastníci měli dosáhnout. Vybereme metody, které budeme v průběhu programu používat a jaké budou formy vzdělávání.

2. Diagnostika

Účastníci vyplní vybrané diagnostiky, aby bylo možné měřit jejich rozvoj v průběhu programu. Stejné diagnostiky budou po dobu programu vyplňovat ještě několikrát, abychom se ujistili, že plní naplánované cíle a případně abychom tyto cíle mohli upravit.

3. Samotný program

Rozvoj vybraných kompetencí pomocí vhodných forem vzdělávání. Workshopy, webináře, semináře, on-line diskuze apod., záleží na potřebách účastníků a na rozvíjených kompetencích.

4. Vyhodnocení

Vyhodnocování probíhá již v průběhu programu, ale nakonec následuje konečné vyhodnocení. Splnili účastníci naplánované cíle?

Produkty

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat