Lidé

V zájmu zvyšování vědomí o důležitosti etických principů a zvýšení úrovně služeb v oblasti vzdělávání jsme se ve Spolupráci rozhodli zavést Etický kodex.

Každý lektor, konzultant a spolupracovník Spolupráce s.r.o. je při výkonu své činnosti povinný dodržovat ustanovení Etického kodexu a pravidla obecně etického profesionálního chování vůči klientům Spolupráce (objednatelům vzdělávacích programů i přímým účastníkům vzdělávacích akcí).

Etický kodex si můžete stáhnout zde.

Interim manager je specialistou v dané oblasti a je nasazován do společnosti s konkrétním a časově vymezeným cílem. Typickým cílem interim manažera je například dosažení určité úrovně prodejů, zavedení efektivních HR procesů nebo zajištění hladkého chodu společnosti v době krize.

PhDr. NAĎA BŘEZINA

jednatelka společnosti, kouč

Již 20 let spolupracuje s významnými národními i nadnárodními společnostmi v České republice.

Zjistit více

PhDr. NAĎA BŘEZINA

jednatelka společnosti, kouč

Již 20 let spolupracuje s významnými národními i nadnárodními společnostmi v České republice.

V letech 1983 - 1987 vystudovala psychologii a v letech 1988 - 1991 absolvovala postgraduální studium aplikované psychologie na FFUK Praha. Absolvovala Evropský výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném na klienta (1990-1993), garantováno Person Centered Approach Institute, Lugano. Training Facilitation Supervision, (1994-1997). V roce 2006 získala akreditaci od mezinárodní komise Akreditovaný kouč supervizor pod číslem 061106/03. V roce 2007 absolvovala výcvik Mentoring and supervising in coaching. V roce 2013 absolvovala základní výcvik v NLP u společnosti Metacoaching. V roce 2014 absolvovala trénink Personality & Ability Assessment Course u společnosti CEB SHL, který ji opravňuje k vyhodnocování osobnostní diagnostiky OPQ (Occupational Personality Questionnaire™)

V letech 1987 - 1993 působila jako civilní psycholog pro leteckou dopravu v Československých aeroliniích. Od roku 1993 pracuje jako nezávislá odborná konzultantka pro rozvoj organizací s důrazem na personální řízení a strategický rozvoj managementu. Od roku 1996 se věnuje psychologickému koučování. V současné době se specializuje na individuální i skupinové koučování, design firemních vzdělávacích a hodnotících systémů. Od roku 2000 je jednatelkou společnosti SPOLUPRÁCE, s.r.o.

V letech 2004 - 2012 byla předsedkyní České asociace koučů a od roku 2011 zastupuje ČAKO na meziasociační platforme EPPOK. Je členkou PCA Institutu Praha a IODA - International Organization for Development of Companies.

Jako kouč pracuje způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními kameny jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snaží využít veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vychází z myšlenky, že každý ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče pak je pouze pomoci koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet.

Je akreditovaným konzultantem a interpretátorem Hoganovy Diagnostiky a je certifikována v úrovni Facilitátor pro metodu Sociomapování.

PhDr. NAĎA BŘEZINA

Napište nám

Odeslat

 
PhDr. NAĎA BŘEZINA

Julie Grosamová

asistentka

Specializace

Pracuji jako asistentka ve společnosti Spolupráce. Kromě administrativy, se starám o občerstvení, organizaci kalendáře, sjednávání schůzek. Dále se podílím se na tvorbě projektů, a to nejen po grafické stránce. Pro Vás, naši milí klienti s radostí připravím lahodnou kávu či jiné občerstvení.

Zjistit více

Julie Grosamová

asistentka

Specializace

Pracuji jako asistentka ve společnosti Spolupráce. Kromě administrativy, se starám o občerstvení, organizaci kalendáře, sjednávání schůzek. Dále se podílím se na tvorbě projektů, a to nejen po grafické stránce. Pro Vás, naši milí klienti s radostí připravím lahodnou kávu či jiné občerstvení.

Vzdělání

Jsem čerstvou maturantkou gymnázia Nad Štolou (2021). Již 3 roky navštěvuji semináře z psychologie. Mám za sebou 5 odborných sociologických a psychologických prací. Učím se od svých kolegyň a pilně se připravuji ke studiu psychologie.

Co ne všichni vědí

Již 4 roky se učím japonsky a japonštinu jsem studovala i v Tokiu. Vedle japonštiny hovořím anglicky, jako rodilý mluvčí a francouzsky na úrovni B2. Ve volném čase hraji videohry a zabývám se filmovým uměním. Miluji změny a často měním svoji vizáž J.
Julie Grosamová

Napište nám

Odeslat

 
Julie Grosamová

Ing. IVO FIBIGER

IT specialista

Specializace / V čem JSEM užitečný:

IT podpora – řešení problémů technického druhu; Administrace e-learningu – správce e-learningového kurzu Vyjednávání; Překlady – z Angličtiny do Češtiny i opačně; Grafické návrhy a práce; Správa webových stránek – aktualizace.

Zjistit více

Ing. IVO FIBIGER

IT specialista

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÝ:

IT podpora – řešení problémů technického druhu; Administrace e-learningu – správce e-learningového kurzu Vyjednávání; Překlady – z Angličtiny do Češtiny i opačně; Grafické návrhy a práce; Správa webových stránek – aktualizace.

Vzdělání: 

V současné době dokončuji studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Co ne všichni vědí: 

Rád hraji squash, jezdím na in-line bruslích a v létě se zabývám jachtingem. Můj domácí mazlíček je užovka červená. 

Ing. IVO FIBIGER

Napište nám

Odeslat

 
Ing. IVO FIBIGER
1 

Odeslat emailem

Odeslat