Lidé

V zájmu zvyšování vědomí o důležitosti etických principů a zvýšení úrovně služeb v oblasti vzdělávání jsme se ve Spolupráci rozhodli zavést Etický kodex.

Každý lektor, konzultant a spolupracovník Spolupráce s.r.o. je při výkonu své činnosti povinný dodržovat ustanovení Etického kodexu a pravidla obecně etického profesionálního chování vůči klientům Spolupráce (objednatelům vzdělávacích programů i přímým účastníkům vzdělávacích akcí).

Etický kodex si můžete stáhnout zde.

Interim manager je specialistou v dané oblasti a je nasazován do společnosti s konkrétním a časově vymezeným cílem. Typickým cílem interim manažera je například dosažení určité úrovně prodejů, zavedení efektivních HR procesů nebo zajištění hladkého chodu společnosti v době krize.

PhDr. NAĎA GROSAMOVÁ

jednatelka společnosti, kouč

Již 20 let spolupracuje s významnými národními i nadnárodními společnostmi v České republice.

Zjistit více

PhDr. NAĎA GROSAMOVÁ

jednatelka společnosti, kouč

Již 20 let spolupracuje s významnými národními i nadnárodními společnostmi v České republice.

V letech 1983 - 1987 vystudovala psychologii a v letech 1988 - 1991 absolvovala postgraduální studium aplikované psychologie na FFUK Praha. Absolvovala Evropský výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném na klienta (1990-1993), garantováno Person Centered Approach Institute, Lugano. Training Facilitation Supervision, (1994-1997). V roce 2006 získala akreditaci od mezinárodní komise Akreditovaný kouč supervizor pod číslem 061106/03. V roce 2007 absolvovala výcvik Mentoring and supervising in coaching. V roce 2013 absolvovala základní výcvik v NLP u společnosti Metacoaching. V roce 2014 absolvovala trénink Personality & Ability Assessment Course u společnosti CEB SHL, který ji opravňuje k vyhodnocování osobnostní diagnostiky OPQ (Occupational Personality Questionnaire™)

V letech 1987 - 1993 působila jako civilní psycholog pro leteckou dopravu v Československých aeroliniích. Od roku 1993 pracuje jako nezávislá odborná konzultantka pro rozvoj organizací s důrazem na personální řízení a strategický rozvoj managementu. Od roku 1996 se věnuje psychologickému koučování. V současné době se specializuje na individuální i skupinové koučování, design firemních vzdělávacích a hodnotících systémů. Od roku 2000 je jednatelkou společnosti SPOLUPRÁCE, s.r.o.

V letech 2004 - 2012 byla předsedkyní České asociace koučů a od roku 2011 zastupuje ČAKO na meziasociační platforme EPPOK. Je členkou PCA Institutu Praha a IODA - International Organization for Development of Companies.

Jako kouč pracuje způsobem, který vychází z rogersovského přístupu, jehož hlavními stavebními kameny jsou kongruence, akceptace a empatie. Při koučovacím rozhovoru se snaží využít veškerého potenciálu, který má koučovaný k dispozici sám v sobě. Vychází z myšlenky, že každý ví sám, co nejvíce potřebuje a také ví, jak toho dosáhnout. Úkolem kouče pak je pouze pomoci koučovanému tento potenciál objevit a dále rozvíjet.

Je akreditovaným konzultantem a interpretátorem Hoganovy Diagnostiky a je certifikována v úrovni Facilitátor pro metodu Sociomapování.

PhDr. NAĎA GROSAMOVÁ

Napište nám

Odeslat

 
PhDr. NAĎA GROSAMOVÁ

Mgr. BARBORA MEIXNEROVÁ

odborná konzultantka a lektorka, výkonná manažerka

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÁ:

Poskytuji odborné konzultace v oblasti Hoganovy profesní diagnostiky a mám na starosti hladký průběh projektů jichž je součástí.  Dále poskytuji konzultace v oblasti profesního poradenství včetně outplacementu. Podílím se na přípravě a realizaci projektů v rámci Talent managementu, a to od návrhu koncepce po vyhodnocení jejich efektivity. V rámci rozvoje talentů působím také jako lektorka. Zabývám se tvorbou  Kompetenčních modelů na míru.  Spolupodílím se na přípravách a realizacích Assessment a Development Center. Organizačně zaštiťuji projekty Sociomapovací analýzy týmů.

Zjistit více

Mgr. BARBORA MEIXNEROVÁ

odborná konzultantka a lektorka, výkonná manažerka

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÁ:

Poskytuji odborné konzultace v oblasti Hoganovy profesní diagnostiky a mám na starosti hladký průběh projektů jichž je součástí.  Dále poskytuji konzultace v oblasti profesního poradenství včetně outplacementu. Podílím se na přípravě a realizaci projektů v rámci Talent managementu, a to od návrhu koncepce po vyhodnocení jejich efektivity. V rámci rozvoje talentů působím také jako lektorka. Zabývám se tvorbou  Kompetenčních modelů na míru.  Spolupodílím se na přípravách a realizacích Assessment a Development Center. Organizačně zaštiťuji projekty Sociomapovací analýzy týmů.

VZDĚLÁNÍ:   

Vystudovala jsem sociální politiku a sociální práci na FFUK Praha. V letech 2003 - 2006 jsem se zúčastnila výcviku v psychodynamicky orientované psychoterapii, pořádaného Institutem SUR, Praha. V roce 2006 jsem absolvovala certifikovaný kurz Asertivita a efektivní komunikace, certifikovaný kurz zaměřený na metodu Hoganovy profesní psychodiagnostiky a v roce 2007 certifikovaný kurz Projektové a procesní řízení. V roce 2008 jsem absolvovala výcvik pro Provádění skupinové a individuální interpretace výsledků Sociomapovací analýzy. V roce 2013 jsem absolvovala základní výcvik v NLP u společnosti Metacoaching. V roce 2014 absolvovala trénink Personality & Ability Assessment Course u společnosti CEB SHL, který ji opravňuje k vyhodnocování osobnostní diagnostiky OPQ (Occupational Personality Questionnaire™).

CO NE VŠICHNI VĚDÍ:

Mám ráda moře, slunce a italskou kuchyni. Věřím ve věci mezi nebem a zemí. Chovám britské kocoury a občas si kladu otázku, zda žijí oni se mnou nebo já s nimi….
Mgr. BARBORA MEIXNEROVÁ

Napište nám

Odeslat

 
Mgr. BARBORA MEIXNEROVÁ

KAROLINA ANDRÁSOVÁ

asistentka
Mou náplní práce je osobní asistence PhDr. Nadě Grosamové, jednatelce firmy a výkonné manažerce,
Mgr. Barboře Meixnerové. Zároveň pečuji o to, aby ve společnosti vše probíhalo hladce, a starám se o
organizaci jednorázových i dlouhodobějších úkolů a projektů.

Zjistit více

KAROLINA ANDRÁSOVÁ

asistentka

Mou náplní práce je osobní asistence PhDr. Nadě Grosamové, jednatelce firmy a výkonné manažerce, Mgr. Barboře Meixnerové. Zároveň pečuji o to, aby ve společnosti vše probíhalo hladce, a starám se o organizaci jednorázových i dlouhodobějších úkolů a projektů. Mým cílem je optimalizovat a co nejvíce zefektivnit rutinní činnosti v kanceláři a udržovat útulnou atmosféru ve firmě, aby se u nás klienti cítili jako doma. Ve Spolupráci působím od prosince 2017.

Co se mé praxe týče, tak jsem doposud pracovala především na obchodních pozicích v retailu, ale i v B2B sféře.

Jsem energická bytost, neustále vyhledávám nové a nové podněty, miluji, když se věci hýbou a energie plyne. Jsem zvídavá i zvědavá, mou celoživotní zálibou je psychologie a gastronomie, relaxuji při pohybu venku, s knížkou nebo pastelkami v ruce a v životě se řídím a rozhoduji srdcem a vesmírnými zákony.
KAROLINA ANDRÁSOVÁ

Napište nám

Odeslat

 
KAROLINA ANDRÁSOVÁ

Ing. IVO FIBIGER

IT specialista

Specializace / V čem JSEM užitečný:

IT podpora – řešení problémů technického druhu; Administrace e-learningu – správce e-learningového kurzu Vyjednávání; Překlady – z Angličtiny do Češtiny i opačně; Grafické návrhy a práce; Správa webových stránek – aktualizace.

Zjistit více

Ing. IVO FIBIGER

IT specialista

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÝ:

IT podpora – řešení problémů technického druhu; Administrace e-learningu – správce e-learningového kurzu Vyjednávání; Překlady – z Angličtiny do Češtiny i opačně; Grafické návrhy a práce; Správa webových stránek – aktualizace.

Vzdělání: 

V současné době dokončuji studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Co ne všichni vědí: 

Rád hraji squash, jezdím na in-line bruslích a v létě se zabývám jachtingem. Můj domácí mazlíček je užovka červená. 

Ing. IVO FIBIGER

Napište nám

Odeslat

 
Ing. IVO FIBIGER

NIKOL KYŠOVÁ

asistentka společnosti / Momentálně na mateřské dovolené.

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÁ:

Ve Spolupráci pracuji od září 2014 a mou náplní práce je osobní asistence jednatelky společnosti, péče o klienty, technické zajištění vzdělávacích programů a administrativní práce.

Zjistit více

NIKOL KYŠOVÁ

asistentka společnosti / Momentálně na mateřské dovolené.

SPECIALIZACE / V ČEM JSEM UŽITEČNÁ:

Ve Spolupráci pracuji od září 2014 a mou náplní práce je osobní asistence jednatelky společnosti, péče o klienty, technické zajištění vzdělávacích programů a administrativní práce.

VZDĚLÁNÍ:

Vystudovala  jsem Střední odbornou školu podnikatelskou ve Frýdku-Místku - obor Obchodní podnikatel a manažer. Poté jsem studovala 3 semestry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které jsem přerušila, ale plánuji jej jednou dokončit.

ZKUŠENOSTI:

Bohaté zkušenosti jsem získala na předchozích pracovních pozicích jako asistentka nebo office manager. Před nástupem do firmy Spolupráce jsem působila jako asistentka představenstva pro CZ a SK v UNIQA pojišťovně.

CO NE VŠICHNI VĚDÍ: 

Miluji zvířata a mám doma fenku křížence Ziky, se kterou nejraději lenoším na chatce u Berounky. Dále si ráda rozšiřuji své znalosti různými kurzy, ať již gastronomickými, právnickými nebo pilotními.


NIKOL KYŠOVÁ

Napište nám

Odeslat

 
NIKOL KYŠOVÁ
1 

Odeslat emailem

Odeslat